Yin en Yang theorie

De fysiologie, pathologie, diagnostiek en behandeling binnen de Chinese geneeskunde vinden haar oorsprong in de basistheorie van Yin en Yang en de Taoïsme filosofie. Yin en Yang zijn op basis van fundamentele natuurwetten elkaars tegenstellingen, maar hebben ook aanvullende kwaliteiten. Door de wereld te observeren ontstond een goed uitgedacht concept, die ook wordt door getrokken naar de lichaam en geest van mens en dier.

Yin en Yang als twee stadia van een cyclische beweging

De oude Chinese boeren bedachten een uniek systeem van Yin en Yang als twee fasen van een cyclische beweging. Elk fenomeen in het universum is een afwisseling tussen twee tegengestelde stadia in de tijd. Het ene verandert constant in het andere, waardoor er tal van correspondenties ontstonden. Elk verschijnsel kan tot een Yin of Yang stadium behoren, maar is nooit volledig Yin of Yang. In het symbool van Yin en Yang vind je dit terug in de stippen, die het ‘zaad’ van het tegengestelde bevatten.

 Yang staat voor:

 Yin staat voor:

 Licht

 Donker

 Zon

 Maan

 Helderheid

 Schaduw

 Activiteit

 Rust

 Hemel

 Aarde

 Rond

 Plat

 Tijd

 Ruimte

 Oosten

 Westen

 Zuiden

 Noorden

 Links

 Rechts

 Dag

 Nacht

 Zomer

 Winter

 Groei

 Verval

 

Yin en Yang als twee toestanden van densiteit van materie

Yin en Yang nemen ook hier een duidelijke positie in als de twee toestanden in het veranderings- en transformatieproces. 

 Yang staat voor:

 Yin staat voor:

 Immaterieel

 Materieel

 Produceert energie

 Produceert vorm

 Genereert

 Groeit

 Niet-substantieel

 Substantieel

 Energie

 Materie

 Expansie

 Contractie

 Stijging

 Daling

 Boven

 Beneden

 Vuur

 Water

 

De vier aspecten van de Yin en Yang relatie

Tegenstelling tussen Yin en Yang

Yin en Yang kunnen tegengestelde stadia van een cyclus zijn ofwel verschillende aggregatietoestanden van materie zijn. Niets in de natuur ontkomt hieraan en iets is altijd relatief tot iets anders.

Onderlinge afhankelijkheid van Yin en Yang

Yin en Yang zijn ook onderling afhankelijk van elkaar. Yin kan niet zonder Yang, tegengestelde krachten zijn ook verbonden met elkaar. Ee simpel voorbeeld is dat de dag alleen na een nacht kan komen. Contractie is nooit zonder expansie. Geen activiteit kan zonder rust plaatsvinden enz.

Mutuele verbruik van Yin en Yang

Yin en Yang zijn flexibel en als één van beide uit balans raakt, wijzigen ze hun verhouding en ontstaat er een nieuw evenwicht. Yin en Yang kunnen in harmonisch evenwicht zijn, maar bij disbalansen zijn er vier mogelijke vormen van disharmonie.

  • Overheersing van Yin: veroorzaakt een afname van Yang oftewel een Yin Exces.
  • Overheersing van Yang: veroorzaakt een afname van Yin oftewel een Yang Exces.
  • Zwakte van Yin: is een ogenschijnlijk exces van Yang en treedt op bij deficiëntie die niet absoluut is.
  • Zwakte van Yang: is een ogenschijnlijk exces van Yin en treedt op bij deficiëntie die niet absoluut is.

Onderlinge transformatie tussen Yin en Yang

Yin en Yang transformeren zich in elkaar. Er is altijd een ontwikkelingsmoment of zgn. tijdsfactor waarbij het Yin overgaat in Yang en vice versa. Warmte kan veranderen in koude, leven in dood, dag in nacht enzovoort. De interne condities moeten rijp zijn onder invloed van externe oorzaken en de juiste tijdsfactor. Een bekend voorbeeld van de onderlinge transformatie tussen Yin en Yang waarbij de interne condities goed zijn, is een ei dat onder invloed van warmteapplicatie als externe oorzaak zich in een kuiken kan veranderen en op het juiste moment uitkomt.

TCM Acupressuur, TuiNa, Voedingsleer Yin Yang hond mens Botanisch in Balans VledderOp basis van de basistheorie van het Yin en Yang kunnen mens en dier behandeld worden door:

  1. Het Yang te tonifiëren
  2. Het Yin te tonifiëren
  3. Het Yang Exces te elimineren
  4. Het Yin Exces te elimineren

Lichaamsstructuren in relatie tot Yin en Yang

Het is verbazingwekkend hoe de Chinese filosofie de ‘wereld’ om zich heen heeft ondergebracht in het menselijk lichaam en andere levende wezens.

In de klinische praktijk kan op basis van de Yin en Yang theorie elk fysiologisch proces en elk symptoom geanalyseerd worden, waarna een behandelingsprincipe wordt afgestemd en een cliënt kan worden behandeld.

De lichaamsdelen onderverdeeld in Yin en Yang

 Yang lichaamsstructuren

 Yin lichaamsstructuren

 Posterolaterale oppervlakte van ledematen

 Anteromediale oppervlakte van ledematen

 Achterkant

 Voorkant

 Functie

 Structuur

 Rug

 Thorax/abdomen

 Hoofd

 Lichaam

 Extern (huid-spieren)

 Intern (organen)

 6 Yangorganen
 Maag, Galblaas, Blaas, Dikke Darm, Dunne Darm,   Drievoudige Verwarmer

 5 Yinorganen
 Milt, Lever, Nier, Hart, Long

 Functies van organen

 Structuur van organen

 Qi

 Bloed en Organische Vloeistoffen

 Wei Qi

 Ying Qi

 

Copyright Sandra Hoogendoorn-Willemse
Botanisch in Balans holistische praktijk voor mens & dier Vledder

© 2013 - 2024 Botanisch in Balans holistische praktijk en natuurproducten voor mens en dier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel