Disclaimer www.botanischinbalans.nl

Botanisch in Balans
Natuurproducten voor mens & dier
holistische praktijk
Kamer van Koophandel: 56864949

hierna te noemen Botanisch in Balans, verleent je hierbij toegang tot www.botanischinbalans.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Botanisch in Balans behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Geen aansprakelijkheid

Botanisch in Balans spant zich in om de inhoud van www.botanischinbalans.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.botanischinbalans.nl aangeboden producten en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en diensten kunnen op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande mededeling van Botanisch in Balans.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op www.botanischinbalans.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Botanisch in Balans.

De gegeven informatie dient als advies voor de gebruikers van onze producten. We geven geen medische adviezen en adviseren bij twijfel over de gezondheid van jouw dier altijd eerst een dierenarts te raadplegen. Botanisch in Balans kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op welke wijze dan ook voortvloeit uit de op deze website gegeven informatie.

Voor op www.botanischinbalans.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Botanisch in Balans nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten en diensten liggen bij Botanisch in Balans en bij de partijen waarvan Botanisch in Balans haar toestemming heeft gekregen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Botanisch in Balans, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten en diensten anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© 2013 - 2024 Botanisch in Balans holistische praktijk en natuurproducten voor mens en dier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel