Botanisch in Balans holistische praktijk voor mens en dier (hierna te noemen Botanisch in Balans), gevestigd aan de Amaliastein 142, 4133 HD Vianen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Botanisch in Balans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze  diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Geboortedatum 
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Banknummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, mondeling en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik: 

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens.
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. 
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Andere doelen waarvoor ik persoonsgegevens verwerk

Botanisch in Balans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Voor het aanleggen van een cliëntdossier (zie eerdere passage).
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 • Om jouw bestelling te verwerken met de contactgegevens die je hebt ingevuld via het digitale webformulier (bestel- of contactformulier).
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren. 
 • Het afhandelen van jouw betaling. 
 • Botanisch in Balans verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Botanisch in Balans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Botanisch in Balans) tussen zit. 

Webhosting

Mijn website wordt gehost door DudeSquare. DudeSquare verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt jouw gegevens via het door jou ingevulde webformulier niet voor eigen doeleinden. DudeSquare heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. DudeSquare is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. De website www.botanischinbalans.nl is beveiligd met een SSL certificaat.

E-mail hosting

Ik neem e-mail hosting af van Argeweb. Het webformulier dat je via de website Botanisch in Balans invult alsook de e-mail berichten komen via Argeweb bij mij binnen. Het e-mail verkeer is beveiligd met SSL en een spam-filter. Argeweb verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het e-mail verkeer en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Argeweb heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. Argeweb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

DHL

Plaats je een bestelling voor een Aromatherapie- of Bachbloesemproduct via het contactformulier op de website of rechtstreeks via emailadres info@botanischinbalans.nl, dan is het mijn taak om jouw bestelling bij je te laten bezorgen. Ik maak voor Nederlandse klanten gebruik van de diensten van DHL Parcel die de pakketten verstuurt. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik jouw naam, adres en woonplaats gegevens met DHL Parcel deel. DHL Parcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de verzendopdracht. In het geval dat DHL Parcel onderaannemers inschakelt, stelt DHL Parcel jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

MyParcel

Ik maak voor Belgische klanten gebruik van de verzenddiensten van MyParcel die de pakketten verstuurt met PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel deel. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Bovenstaande verzendpartijen houden zich aan de richtlijnen van de EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR).

Hoe lang persoonsgegevens bewaard blijven 

Botanisch in Balans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Botanisch in Balans verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Botanisch in Balans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Botanisch in Balans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand of papieren dossier naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@botanischinbalans.nl t.a.v. Sandra Hoogendoorn-Willemse. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Papieren cliëntdossiers verstuur ik nimmer digitaal of over de post.

Botanisch in Balans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klacht indienen

Hoe Botanisch in Balans persoonsgegevens beveiligt 

Botanisch in Balans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op: info@botanischinbalans.nl.

Botanisch in Balans heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner met Internet Security en firewall. 
 • SSL - communicatie verloopt via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 
 • Jouw papieren cliëntdossier is veilig bewaard in een afgesloten stalen dossierkast.

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik  

Botanisch in Balans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Botanisch in Balans gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Contactgegevens: www.botanischinbalans.nl, 0643172896 Sandra Hoogendoorn-Willemse is de Functionaris Gegevensbescherming van Botanisch in Balans. Zij is te bereiken via info@botanischinbalans.nl.